Prijava za regatu

Ispunjena oba formulara molimo da predate prilikom prijave na regatu. Obrazac za praćenje kontakata treba ispuniti svaki natjecatelj.