Oglas regate


Jedriličarski klub "OŠTRO" - Kraljevica, Hrvatska

Pokrovitelji regate: Županija primorsko-goranska, Grad Kraljevica i Sportska zajednica Grada Kraljevice 

Sponzori regate: Turistička zajednica Grada Kraljevice i Lučka uprava Bakar-Kraljevica-Kostrena


27. KRALJEVAČKA REGATA KRSTAŠA

Oglas regate

Boduje se za KUP KVARNERA po KVARNER YARDSTICK premjeru


1.

Naziv regate:

27. Kraljevačka regata krstaša

2.

Organizator:

Jedriličarski klub "OŠTRO" – Kraljevica, Hrvatska

3.

Mjesto održavanja:

Kraljevica.

4.

Razvrstavanje:

Jedrilice će biti razvrstane u grupe prema dužini preko svega (LoA). 

Poredak se utvrđuje na osnovu realnog jedrenog vremena (OPEN).

Jedrilice koje posjeduju KYS broj za 2021. mogu se dodatno natjecati i po Kvarner Yardstick razvrstavanju.  

5.

Pravo nastupa:

Na regati može sudjelovati neograničeni broj jedrilica koje posjeduju vinjetu HJS-a za 2021.g. Kormilar prilikom prijave mora predočiti važeću plovidbenu dozvolu, a svi članovi posade moraju biti verificirani pri svojim nacionalnim savezima. Jedrilice JOD 35, višetrupci i jedrilice tradicionalne gradnje natjecati će se u odvojenim skupinama.

6.

Pravila:

Primjenjivat će se pravila kako je definirano Pravilima jedriličarskih natjecanja WS-a 2021-2024.

7.

Sustav bodovanja:

Primjenjivat će se sustav prostog bodovanja prema dodatku A (RP), poredak u grupama će se izvući iz ukupnog poretka.

8.

Upute za jedrenje:

Upute za jedrenje se sastoje od Uputa u Dodatku S (RRS), Standardne upute za jedrenje te Dopunskih uputa koje će biti objavljene na službenoj oglasnoj ploči smještenoj ispred ureda Regatnog odbora.

9.

Prijave:

Prijave se primaju do 26. lipnja 2021. godine u uredu Regatnog odbora. Startnina se ne naplaćuje.

 10.

Program:


Dana 26.06.2021: 
9:30 - 11:00 Prihvat jedrilica na rivi u Kraljevici i prijave sudionika,

11:00 Sastanak kormilara

12:00 Start 27. Kraljevačke regate

17:00 Ograničeno vrijeme jedrenja

18:00 Objava rezultata jedrenja i večera za učesnike na prostoru ŠRD Škarpina, Kraljevica

11.

Odgovornost:

Organizator ne snosi nikakvu odgovornost za jedrilice i natjecatelje.

12.

Nagrade:

Bit će nagrađene tri prvoplasirane jedrilice po grupama.

13.

Sigurnost / COVID-19:

Natjecatelji i osobe podrške moraju udovoljiti svakom razumnom zahtjevu osoba uključenih u organizaciju regate koji je temeljen na preporukama, zahtjevima i odlukama HZJZa i/ili nadležnog Stožera CZ.

27. Kraljevačku regatu su dobrodošli i moći će učestvovati svi koji žele jedriti.

I ova, kao i sve dosadašnje Kraljevačke regate, ima uz sportski dio i značaj društvenog događaja kojim se evocira bogata pomorska tradicija našega kraja.