Oglas regate

Organizator: Jedriličarski klub "OŠTRO" - Kraljevica 

Pokrovitelji regate: Grad Kraljevica i Sportska zajednica Grada Kraljevice 

29. KRALJEVAČKA REGATA KRSTAŠA

Regata se boduje za KUP KVARNERA 2023. po KYS razvrstavanju i Kup Hrvatskog primorja po sistemu OPEN

1. Naziv regate: 29. Kraljevačka regata krstaša

2. Organizator: Jedriličarski klub "OŠTRO" – Kraljevica, Hrvatska

3. Mjesto održavanja: Kraljevica 

4. Razvrstavanje: Jedrilice će biti razvrstane u grupe prema dužini preko svega (LoA). 

Poredak se utvrđuje na osnovu realnog jedrenog vremena (OPEN).

Jedrilice koje posjeduju KYS broj za 2023. mogu se dodatno natjecati i po Kvarner Yardstick razvrstavanju. Jedrilice JOD 35, višetrupci i jedrilice tradicionalne gradnje natjecat će se u odvojenim skupinama. 

5. Pravo nastupa: Na regati može sudjelovati neograničeni broj jedrilica koje posjeduju vinjetu HJS-a za 2023.g. Kormilar prilikom prijave mora predočiti važeću plovidbenu dozvolu, a svi članovi posade moraju biti verificirani pri svojim nacionalnim savezima.

6. Pravila: Primjenjivat će se pravila kako je definirano Pravilima jedriličarskih natjecanja WS-a 2021-2024.

7. Sustav bodovanja: Primjenjivat će se sustav prostog bodovanja prema dodatku A (RP), 

poredak u grupama će se izvući iz ukupnog poretka.

8. Upute za jedrenje: Upute za jedrenje se sastoje od Uputa u Dodatku S (RRS), Standardne upute za jedrenje te Dopunskih uputa koje će biti objavljene na ONLINE oglasnoj ploči smještenoj na www.racingrulesofsailing.org

9. Prijave: Prijave se primaju do 23. lipnja 2023. godine u uredu Regatnog odbora. Startnina se ne naplaćuje.

10. Program za 24.06.2023:  

9:30 - 11:00  Prihvat jedrilica na rivi u Kraljevici i prijave sudionika, 

11:00  Sastanak kormilara

12:00  Start 29. Kraljevačke regate

17:00  Ograničeno vrijeme jedrenja

18:00  Objava rezultata jedrenja i večera za  učesnike na terasi hotela Kraljevica, Strossmayerova ulica  

12. Odgovornost: Organizator ne snosi nikakvu odgovornost za jedrilice i natjecatelje.

13. Nagrade:  Bit će nagrađene tri prvoplasirane jedrilice po grupama. Organizator može dodijeliti i dodatne nagrade

14.  Sigurnost / COVID-19: Može se zahtjevati nošenje pojaseva za spašavanje (PFD)

Natjecatelji i osobe podrške moraju udovoljiti svakom razumnom zahtjevu osoba uključenih u organizaciju regate koji je temeljen na preporukama, zahtjevima i odlukama HZJZa i/ili nadležnog Stožera CZ.

Na 29. Kraljevačku regatu su dobrodošli i moći će učestvovati svi koji žele jedriti.

I ova, kao i sve dosadašnje Kraljevačke regate, ima uz sportski dio i značaj društvenog događaja kojim se evocira bogata pomorska tradicija našega kraja.

Kraljevica, 7. lipnja 2023.