Upute za jedrenje

Organizator regate: JK OŠTRO Kraljevica,

Pokrovitelji: Županija Primorsko-goranska, Grad Kraljevica i Sportska zajednica grada Kraljevice

Sponzori: Turistička zajednica grada Kraljevice i Lučka uprava Bakar-Kraljevica-Kostrena

Organizacijski odbor: Barić Antonija, Frka Ranko, Gudac Višnja, Jakovčić Darko, Jakovčić Klara, Velepič Andrej, Velepič Marko.

Regatni odbor: Berislav Manestar- predsjednik, Bartol Marohnić i Miljenko Sokolić – članovi.

Odbor za prosvjede: Bartol Hodanić – predsjednik, Miljenko Sokolić i Berislav Manestar – članovi.

DOPUNSKE UPUTE ZA JEDRENJE

1. PRIOPĆENJA NATJECATELJIMA

Priopćenja natjecateljima objavit će se na službenoj oglasnoj ploči smještenoj – prije starta na Rivi u Kraljevici, nakon završetka na prostoru terase Hotela Kraljevica. Svaki je natjecatelj odgovoran obavještavati se putem oglasne ploče.

2. SIGNALI NA KOPNU

2.1 Signali će se isticati na Fortici – ulaz u luku Kraljevica (linija starta)

2.2 Kada je zastava "Kodeks" istaknuta na kopnu u regatnom signalu “Kodeks” “1 minuta” zamjenjuje se s “ne manje od 30 minuta”.

2.3. Kada je istaknuta zastava “Y” na kopnu Pravilo 40 primjenjuje se cijelo vrijeme dok jedrilice plove. Ovo mijenja preambulu Dijela 4

3. ZAHTJEVI ORGANIZATORA

3.1 Organizator zahtijeva nepovratnu pristojbu za ulaganje prosvjeda u iznosu od 200,00 kn. koja se plaća u gotovini, prilikom preuzimanja protestnog obrasca

4. RASPORED JEDRENJA

4.1 Predviđeno je 1 (jedno) navigacijsko jedrenje. Start jedrenja predviđen je u 12:00 sati u subotu, 25.06.2022.

5. ZASTAVE KLASE

5.1 Zastava klase za sve grupe biti će zastava “K” MSK.

6. KURS

6.1 Prilog 1 ovih Uputa prikazuje kurs, redoslijed kojim se oznake obilaze i stranu s koje se oznake ostavljaju.

7. GRUPE

7.1 Jedrilice će biti podijeljene prema dužini preko svega (LOA) upisanoj u plovidbenu dozvolu kako slijedi:


7.2 RO može spojiti grupe u kojima nema dovoljno prijavljenih.

7.3 Način na koji su spajane grupe ne može biti temelj za prosvjed ili zahtjev za obeštećenje

7.4 Jedrilice: JOD 35, tradicionalne gradnje i višetrupci biti će raspoređeni u zasebne grupe

7.5 Jedrilice koje posjeduju KYS broj za 2022. Natjecati će se dodatno i po KYS razvrstanju i Pravilniku Kupa Kvarnera

8. START

8.1 Jedrenje će startati prema pravilu 26 RP sa signalom upozorenja pet (5) minuta prije startnog signala.

9. PROSVJEDI

9.1 Vremensko ograničenje za prosvjede i zahtjeve za obeštećenje je 30 minuta nakon završavanja prosvjednika / oštećenoga. Vremensko ograničenje za prosvjede Regatnog odbora i Odbora za prosvjede je 15 minuta nakon isteka ograničenog vremena završavanja ili završetka posljednje jedrilice. Ovo mijenja pravila 61.3 i 62.2

9.2 Kao dodatak pravilu 61.1(a) RRS-a jedrilica koja prosvjeduje mora, ODMAH po završavanju jedrenja, doći do Regatnog odbora i obavijestiti ga o namjeri ulaganja prosjeda imenujući pri tome stranke u prosvjedu.

9.3 Priopćenja o prosvjednima će se postaviti na oglasnu ploču u roku od 15 minuta nakon isteka vremenskog ograničenja za prosvjede RO ili OZP-a obavještavajući natjecatelje o saslušanjima u kojima su oni stranke ili su imenovani kao svjedoci OZP će raspravljati o prosvjednima približno po redoslijedu primitka s početkom čim prije bude moguće.

9.4 Prekršaji uputa 2; 3; 10 i 11 ne mogu biti temelj za prosvjed od strane jedrilice. Ovo mijenja pravilo 60.1(a). Kazne za prekršaje uputa mogu biti manje od diskvalifikacije.

9.4 Zahtjev za ponovno otvaranje saslušanja mora se dostaviti najkasnije 15 minuta nakon što je stranka koja zahtjeva ponovno saslušanje informirana o odluci. Ovo mijenja pravilo 66.

9.5 Obrasci za prosvjede su dostupni kod ROa na liniji cilja i tamo moraju biti predani unutar vremenskog ograničenja

10. SIGURNOSNI PROPISI

10.1 Jedrilica koja se povuče iz jedrenja mora izvijestiti regatni odbor čim prije moguće.

10.2 Svako korištenje motora radi spašavanja čovjeka u moru, pružanja pomoći ili nekog drugog razloga, treba odmah po dolasku prijaviti Regatnom odboru u pisanom izvješću, navodeći motive toga postupka.

11. ZAMJENA POSADE ILI OPREME

11.1 Zamjena posade i/ili opreme nije dozvoljena bez prethodnog odobrenja regatnog odbora.

11.2 Zahtjev za zamjenu mora biti predan regatnom odboru u prvoj razumnoj prilici.

12. PROVJERA OPREME

Jedrilica, posada ili oprema mogu se pregledati u bilo koje vrijeme udovoljavaju li pravilima i/ili uputama za jedrenje. Regatni odbor ili Odbor za prosvjede može na moru jedrilicu smjesta uputiti u određeni prostor za pregled.

13. OSLOBAĐANJE OD ODGOVORNOSTI

Svi natjecatelji sudjeluju na regati u potpunosti na osobni rizik i odgovornost. Organizator,, Bilo koja osoba ili organizacija uključena u organizaciju ove Regate ne preuzima nikakvu odgovornost za gubitak, štetu, ozljede, smrt ili nezgode koje se mogu dogoditi osobama ili opremi kako na kopnu tako i na moru kao posljedica sudjelovanja u ovoj regati. Potpisom Prijave vlasnik ili njegov predstavnik prihvaća ove uvjete. Natjecatelje se upozorava na WS-ovo Temeljno pravilo 4: Odluka startati ili ne, odnosno nastaviti natjecanje, isključiva je odgovornost daske odnosno natjecatelja.

14. MEDIJSKA PRAVA

Natjecatelji, vlasnici i njihovi gosti daju Organizatoru sva prava korištenja fotografija, video i audio zapisa osoba i jedrilica prije, za vrijeme i nakon regate u medijima, uključujući reklame, press materijale, za bilo kakve promidžbene aktivnosti ili press obavijesti.

Prilog 1 - Navigacijsko jedrenje

Prilog 1.1 Vremensko ograničenje jedrenja je do 17.00 bez obzira na vrijeme starta

Prilog 1.2 Poredak će se odrediti na temelju realno jedrenog vremena. Poredak u grupama će se izvući iz ukupnog poretka

Prilog 1.3 Koristi se GPS vrijeme za sve signale i ograničenja

Prilog 1.4 KURS JEDRENJA: START (Fortica) – Oznaka 1 (Bakarac) ostaviti lijevo – Oznaka 2 (iza svjetionika Vošćica) ostaviti desnoprolaz između otoka Sveti Marko i otoka Krka (hridi Zeci mogu se obići sa bilo koje strane) – CILJ (luka Kraljevica)

Prilog 1.5 OZNAKE: Oznake će biti narančaste plutače (Oznaka 1; Oznaka 2 i Oznaka C - plutača starta).

Prilog 1.6 START: Linija starta će biti između jarbola sa istaknutom narančastom zastavom na rivi ispod Fortice (desno) i Oznake C (lijevo)

Prilog 1.7 CILJ: Linija cilja će biti između jarbola sa istaknutom plavom zastavom na desnom kraju i plutače lijevo. Linija cilja biti će postavljena u blizini ulaza u luku Kraljevica

Napomena: Na povratku iz Bakarca plutaču C može se obići sa bilo koje strane


KURS

START (Fortica) – Oznaka 1 (Bakarac) ostaviti lijevoOznaka 2 (svjetionik Vošćica) ostaviti desno – CILJ (luka Kraljevica)