Prijava za regatu

Ispunjeni formular molimo predati prilikom prijave na regatu. 

Obrazac za prijavu