Prijava za regatu

Ispunjeni formular molimo predati prilikom prijave na regatu.

Obrazac za prijavu